ادامه عملیات بتن ریزی محلات شهر کانی دینار

در ادامه اجرای پروژه بتن ریزی محلات سطح شهر کانی دینار ریکلاژ و تسطیح و آماده سازی کوچه ادب 5 جهت انجام عملیات بتن ریزی توسط شهرداری کانی دینار آغاز گردید.

کوچه ادب5 در کانی دینار و بر روی خیابان ملاباقر قرار دارد.

 

نظرات 0


آخرین مطالب
روزنامه ها