بتن ریزی محلات سطح شهر کانی دینار

در ادامه فعالیت های عمرانی شهرداری کانی کانی دینار عملیلت بتن ریزی کوچه های فرعی ژیان5 انجام گردید.

کوچه ژیان 5 در هجرت و بر روی بلوار کردستان قرار دارد.

نظرات 0


آخرین مطالب
روزنامه ها