احداث کانال هدایت ابهای سطحی

 

 

احداث و اصلاح شبکه هدایت آبهای سطحی توسط واحد عمران شهرداری کانی دینار.

احداث این کانال ادامه کانال هدایت آبهای سطحی کوچه وطن19 و خیابان شهرداری میباشد.

نظرات 0


آخرین مطالب
روزنامه ها