اتمام عملیات اسفالت میدان مدرس کردستانی

 

 

پروژه آسفالت میدان مدرس کردستانی کانی دینار توسط شهرداری کانی دینار به اتمام رسید.

روشنایی و زیباسازی میدان نیز به زودی توسط شهرداری کانی دینار انجام خواهد شد.

نظرات 0


آخرین مطالب
روزنامه ها