---

کانی دینار شهری با جمعیت 15000 نفر که از ترکیب دو روستا هجرت و کانی دینار  در خرداد ماه سال 1388 بعنوان شهر انتخاب و تصویب نامه شهرداری اعلام گردید  این شهر در بخش مرکزی شهرستان مریوان در استان کردستان واقع شده است که با مرکز شهرستان 15 کیلومتر فاصله دارد.

اکنون با 20 نفر کادر اداری و 40 نفر کارگر در خدمت همشهریان شهر کانی دینار می باشند

 

;
آخرین مطالب
روزنامه ها