---

تماس با شهرداری

آدرس پستی : کردستان - شهرستان مریوان - شهر کانی دینار بلوار کردستان شهرداری کانی دینار

 

 

کدپستی : 6673317671

تلفن : 22221 346 087 

Email : 

          ارتباط با شهردار :  shahrdar@shahrkanidinar.ir

              روابط عمومی :  Info@shahrkanidinar.ir

     واحد خدمات شهری :  xadamat@shahrkanidinar.ir

               واحدحقوقی :  heghogh@shahrkanidinar.ir 

       کمیسیون ماده100 :  m100@shahrkanidinar.ir

          واحد شهرسازی :  shahrsazi@shahrkanidinar.ir

               واحد عمران :  omran@shahrkanidinar.ir

                واحد درآمد :  daramad@shahrkanidinar.ir

                 واحد مالی :  mali@shahrkanidinar.ir

             واحد تبلیغات :  ad@shahrkanidinar.ir

;
آخرین مطالب
روزنامه ها